online-logo-mensie-sk

kriz

Kríž

 • Vertikálna dimenzia: Najsvätejšia Trojica, modlitba.
 • Horizontálna dimenzia: brat, sestra, svet.

Kristus je naším oporným bodom tak v duchovnom, sesterskom živote ako i v apoštoláte.

logo2

Klas

 • Obraz odráža videnie, ktoré Alexia mala  o svojom povolaní: ovsené steblo vsadené do kolísky, do ktorého neustále udiera kladivo, ale, ktoré sa neustále dvíha… Tuší, že v jej povolaní bude znášať veľa ťažkostí a prekážok. Pán mu vždy navráti pevnosť a stabilitu.

logo3

Naša spiritualita

 • Spiritualita vtelenia nás vyzýva a povzbudzuje k pozitívnemu láskyplnému pohľadu na Ježiša a na svet.
 • Chuť života: Ježiš nás pozýva na svadbu (Kána – Evanjelium Jn 2,1-12); dáva nám ochutnať šťavnatosť vína, a premeneného je nadbytok. On nás učí  « žiť a dobre žiť » (Peter Fourier)
 • Augustiniánska láska a sloboda: « Miluj, a rob, čo chceš. »

logo4

Naša misia

 • Dve ruky: Starostlivosť o stvorenie, medziľudské vzťahy, pokoj, zostať skromný bez toho, aby sme sa dali zlákať na konanie, ktoré je nad naše možnosti.
 • Ruky okolo zemegule naznačujú postoj, ktorý podporuje život. Obraz Zeme v rukách Božích nám ukazuje, že táto zem patrí Bohu; ona je tiež pre všetkých.
 • Vychovávať znamená meniť svet. Ruka hore: Božie požehnanie

logo5

Naše iniciatívy

 • Perspektíva mieru: 5 kontinentov je zjednotených, to predpokladá univerzálnosť vďaka implementovaným súčasným komunikačným prostriedkom…
 • Rôznorodosť farieb nám pripomína rôznorodosť kultúr, ktoré si musíme osvojovať deň čo deň, s našimi sestrami v komunitnom živote a s ľuďmi vo svete… Hranice sa otvárajú a budú sa otvárať ďalej.

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk.