Chceme nasledovať blahoslavenú Alexiu Le Clerc

a svätého Petra Fouriera a žiť:

   • Spiritualitu Vtelenia – nasledovaním Krista, pričom celkom osobitné miesto patrí
    Panne Márii, ktorá nás pozýva ako v Káne urobiť všetko, čo nám povie jej Syn.
   • V duchu svätého Augustína, ktorý sa vyznačuje sesterským spolunažívaním
    a zároveň rešpektovaním každej osoby.
   • Povolanie vychovávateliek, ktoré usmerňuje celý náš apoštolský život
    a dodáva nám tvorivosť, aby sme sa pričiňovali o rast blížneho tak, aby všetci mali život.
   • V pozornom vnímaní potrieb a nutností každej krajiny a každej doby,
    čo usmerňuje našu misiu a rozširuje ju do medzinárodných rozmerov.