alexia

Blahoslavená Alexia Le Clerc – Mária Terézia od Ježiša,

zakladateľka sestier Notre Dame

* 2. február 1576 Remiremont, Lotrinsko, Francúzsko
† 9. január 1622 Nancy, Francúzsko

Blahoslavená Alexia Le Clerc, rehoľným menom Mária Terézia od Ježiša, sa narodila 2. februára 1576 v Remiremonte vo Francúzsku (v Lotrinsku). Jej rodičia sa volali Ján le Clerc a Anna, rodená Sagayová.

Vďaka vrodenej vľúdnosti a inteligencii bola veľmi obľúbená a ľudia radi vyhľadávali jej spoločnosť. Od malička bola vedená k nábožnosti. V mladosti sama cítila a prežívala, že márnosť sveta ju neprivedie k šťastiu. Napriek tomu prežila aj vnútornú duchovnú krízu.

Až keď mala dvadsať rokov sa rozhodla zasvätiť jedine Bohu sľubom čistoty.V tom čase stretla kňaza sv. Petra Fouriera, ktorý bol farárom v Mattaincourte. Pod jeho vedením sa nasledujúci rok – na Vianoce 1597 – spolu s ďalšími štyrmi spoločníčkami rozhodli starať o chudobné dievčatá. V tom čase bolo totiž vzdelávanie – najmä chudobných detí – veľmi chaotické a bez systému.

V roku 1598 otvorili v Poussay prvú školu. Biskup z mesta Toul (severovýchod Francúzska – Lotrinsko) schválil prvé pravidlá, ktoré pre nich zostavil sv. Peter Fourier, takže začali fungovať ako rehoľa – Kanonisky de Notre Dame podľa reguly sv. Augustína. V roku 1599 prešlo päť rehoľníc do Mattaincourtu, kde sa tiež venovali podobnej činnosti. V roku 1603 rehoľa dostala schválenie od pápežského legáta a v roku 1615 a 1616 od pápeža Pavla V. O rok neskôr, v roku 1617, vznikol prvý oficiálny kláštor s klauzúrou a Alexia so svojimi spoločníčkami absolvovali rok noviciátu. Vtedy si Alexia dala meno sestra Mária Terézia od Ježiša. Po roku zložila sľuby a vyvolili si ju za generálnu predstavenú. Túto službu vykonávala až do roku 1621. Zomrela 9. januára 1622 v materskom dome v Nancy. Kvôli politickým nepokojom a prudkým spoločenským zmenám vo Francúzsku bola za blahoslavenú vyhlásená až 325 rokov po smrti, v roku 1947, pápežom Piom XII. Dnes jestvuje sedem vetiev sestier odvodených od tejto Zakladateľky. Len jednou z nich sú Kanonisky sv. Augustína de Notre Dame, ktoré pôsobia aj na Slovensku. Pôvodné spoločenstvo dnes nesie názov Kongregácia Notre Dame a pôsobí v 13 krajinách. Dňa 18.10.2007 boli pozostatky bl. Alexie uložené v katedrále v Nancy k verejnej úcte.