Modlitby blahoslavenej Alexie Le Clerc

Panna Mária sa mi zjavila držiac v náručí svojho synčeka. Podala mi ho so slovami, aby som sa o neho starala, kým narastie. Znamenalo to, aby som všetko robila na jeho slávu.

Dopraj mi, Pane, aby si zostal natrvalo vo mne a ja v tebe a aby sme takto spojení mohli vždy zostať spolu. Lebo ty si opravdivo môj milovaný, vyvolený medzi tisícami iných, v ktorom moja duša nachádza radosť prebývať i odpočívať každý deň svojho života.

Nedovoľ nikdy, Pane, aby som vyhľadávala radosť mimo teba, pretože ty si radosť môjho srdca. Daj, aby sa moja duša tešila a chvela od radosti iba jedinou myšlienkou, že ty si môj Boh.

Vždy mi veľmi záležalo, aby naše zámery boli zverené pod ochranu Panny Márie. A vždy mám veľkú dôveru v jej pomoc, všetko prosím od Boha jej prostredníctvom a prostredníctvom Božieho i jej Syna.

Môj Boh a Pán môj, osvieť ma svetlom svojho svätého a požehnaného Ducha, aby som mohla nájsť cestu pokoja. Oznámil si nám ho a prisľúbil, v deň tvojho svätého Narodenia, hlásaním tvojich svätých anjelov. Lebo ak by si nám to ty, večná Pravda, nebol radil, aby sme ho hľadali, pripadalo by mi nad naše ľudské možnosti nájsť ho, lebo sme v tomto svete obkľúčení toľkými nepriateľmi, čo sú takí mocní a odhodlaní napádať nás zo všetkých strán, a my, takí slabí a bojazliví proti nim bojovať.

To ja vlastne teba, môj Bože, moja sila, teba hľadám, teba chcem nájsť. Lebo tvoja večná Múdrosť nás učila ako zachovať našu dušu v pokoji, hoci by bola obkľúčená bojom.

Pokorne ťa prosím, Spasiteľ a Boh môj, daj nám milosť kráčať cestou, ktorú si nám dobrotivo ukázal svojím príkladom. A to zásluhami tvojej požehnanej Matky, ktorú chceme s jej pomocou nasledovať. A v tejo nádeji žiadame si žiť i umrieť pod jej ochranou.