Modlitby svätého Petra Fouriera

V týchto rozhovoroch duša hovorí s Bohom ako priateľ s priateľom, sluha so svojím pánom, podriadený so svojím predstaveným, dieťa so svojím otcom, a snaží sa, aby tento rozhovor bol skromne dôverný.

A ak v ňom duša počúva Boha a či svätí sa jej prihovoria, alebo ona hovorí s Bohom a či s jeho svätými, bude to konať dôstojne a s úctou.

Ó dobrý Pane!
Pán dokonalej múdrosti!
Ó najbohatší Pane!
Ó najmocnejší Pane!
Keď nevieme čo máme robiť, keď už nevieme na koho sa máme obrátiť, jedna jediná vec nám zostáva, no tá vec je obdivuhodná a zvrchovaná, a to je
zdvihnúť naše oči, vystrieť naše ruky, naše srdcia,
naše želania, naše žiadosti, naše nádeje, naše zámery,
všetko čo je v nás, čo od nás závisí
ku tvojej Svätej Vznešenosti
tak, ako to v tejto chvíli s hlbokou pokorou robíme.

Cítim so svojimi farníkmi. Cítim s tými, ktorých mám rád, cítim s tými, ktorí mňa majú radi, cítim s vdovami, najmä s tými, ktoré sa v týchto ťažkých časoch musia starať o deti. Cítim s tými ktorí plačú, cítim s tými ktorí sa trápia, cítim s tými, ktorí strácajú svoj majetok… Cítim s tými, ktorým hrozí nešťastie schudobnieť a celkom prísť na mizinu.

Boh je Otcom, Matkou, Duchom, Pastierom.
(To prevyšuje dosah ľudského poznania.)
Z tohoto sa zrodí značná dôvera, ktorá ma povzbudí vyhľadávať ho. Preto bude duch vždy veselý, bezpečný a odhodlaný, ak treba pre Božiu slávu niečo podniknúť, alebo ak treba trpieť a v utrpení vydržať.

Ó, svätá Panna Mária, Matka môjho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, Matka milosti a zmilovania, pokorne ťa prosím v mene tvojho drahého Syna, skloň sa ku mne, pomáhaj mi, požehnaj ma, vypros mi milosť, pomoc, vedenie a inšpiráciu Ducha Svätého, aby si takto privlastnil moje srdce a aby ho naplnil, riadil, posilňoval, aby slúžilo jeho Svätej Vznešenosti.

… nekonečné svetlo, nekonečná múdrosť, nekonečná krása, nekonečná sladkosť, nekonečná radosť, nekonečné bohatstvo, nekonečná sláva, nekonečná vznešenosť, nekonečná čistota, nekonečná láska, nekonečná svätosť…
toto všetko v Bohu jestvuje ako v jednom nekonečnom mori všetkého dobra, na ktorom všetko dobro má svoju účasť.

Ó môj Bože! Ó plnosť bytia, nezložitá, ty, ktorý vynikajúco a najdokonalejšie obsahuješ všetko stvorené, ktorý si mimo priestoru a času, dobrý bez prívlastkov, nekonečný bez počtu, krásny bez tvaru, večný bez času, nesmierny bez miesta, ktorý sa všade nachádzaš bez hraníc a bez polohy, dokonalý bez rozmanitosti, zbav moje srdce pominuteľnosti, samoľúbosti a vyhľadávania seba samého.